בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום רביעי כ"ו אב ה'תשפ"א, 04-08-2021 02:21


זמן הזריחה (הנץ החמה): 06:01
זמן השקיעה: 19:35
צאת הכוכבים: 19:54 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית: 01:07:50 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:24

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה מברך אותך בברכה והצלחה!

סגולה להצלחה מרבי ברוך ממז’יבוז’

קישור להורדת: סגולה להצלחה מ-רבי ברוך ממז'יבוז

י"ח כסלו הוא יום ההילולא של רבי ברוך ממז'יבוז' נכדו של הבעל שם טוב,

רבי ברוך ממז'יבוז' מייסד החסידות, היה מגדולי מאורי דרכי החסידות.
מקובל בשמו שביום שיאמרו שמונה מזמורי תהילים אלו: ד' ,י"ז, ס"ג, ס"ה, קט"ו, קל"ז, קל"ח, ק"נ, יצליחו בכל מעשה ידיהם

פרק ד'

פרק י"ז

פרק ס"ג

פרק ס"ה

פרק קט"ו

פרק קל"ז

פרק קל"ח

פרק ק"נ

יום טוב ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה כ-5 אגורות),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר, ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום כ"ו, אב)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

 זכרון קדושים ליום כ"ו אב ה'תשפ"א 

רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר "ויואל משה" בן רבי חנניה יום טוב טייטלבוים
רבי חיים פייבל קאמעניצער בן רבי שמעון מקאמעניץ, תלמיד פארשיסחא - לובלין - קוז'ניץ
רבי נח נפתלי ב"ר ישראל יעקב מקאברין
הרב יעקב משולם אורנשטיין - ישועות יעקב בן רבי מרדכי זאב
הרב יחיא קורח בן רבי שלום בר סעדיה "מרפא לשון", "משכיל דורש", "משכיל על הנגינות"
הרב ציון כהן יהונתן, ראב"ד ג'רבא. מחבר הספר "שערי ציון" בן שושן כהן יהונתן
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום כז אב התשפא 

רבי אברהם מרדכי אלטער בן רבי יצחק מאיר אלטער בעל החידושי הרי"ם
רבי נחום בער ב"ר שלום יוסף פרידמן מרוזין
רבי יהושע ב"ר יוסף חריף מקראקא "מגיני שלמה"
הרב יהודה פתייא "המנחת יהודה" בן רבי משה ישועה, "חכם יהודה", "יין הרקח"
שמו המלא: רבי יהודה משה ישועה פתיה
הרב רפאל אוחנה - "מראה הילדים", מחכמי ארץ ישראל ומרוקו בן חכם יהודה
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075


Total: 95; Y2021: 95; self: 95

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה