בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום שני י"א תמוז ה'תשפ"א, 21-06-2021 למנינם 01:31, שעון קיץ


עלות השחר: 04:04,
הזריחה (הנץ החמה): 05:38
זמן השקיעה: 19:50,
צאת הכוכבים: 20:10 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:11:00 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:11
סוף זמן תפילה: 10:22
חצות היום: 12:44, חצות הלילה: 12:54

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה מברך אותך בברכה והצלחה!

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך , 8 פרוטות = ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"א, תמוז)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 11, Hebrew Month: 11

 זכרון קדושים ליום י"א תמוז ה'תשפ"א 

הרב אלחנן בונים וסרמן מברבנוביטש, בן ר' ביינוש
הרב צבי הירש מזידיטשוב
הרב ראובן אנקונה מגדולי חכמי ארם צובא
רבי מרדכי ב"ר יחיאל מיכל -מקראמניץ
רבי צבי הירש מזידיטשוב בן רבי יצחק אייזיק מסאפרין
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום י"ב תמוז ה'תשפ"א 

רבנו יעקב - בעל הטורים ב"ר אשר
רבי אליהו יוסף ריבלין מדריבין בן רבי אריה לייב, מגדולי חסידי חב"ד בתקופתם של האדמו"ר האמצעי ר' דוב בער שניאורסון ואדמו"ר הצמח צדק ר' מנחם מענדל שניאורסון זצ"ל
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום י"ג תמוז ה'תשפ"א 

רבי מרדכי -מקרמניץ ב"ר יחיאל מיכל מזלטשוב
הרב אריה לייב אפשטיין - הפרדס
הרב יעקב פיתוסי - ירך יעקב, מחכמי צפון אפריקה ומגדולי הרבנים בטוניס
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


תאריך עדכון אחרון: 21.06.2021 01:31. למנינם
1 ק"ג כסף: דולרים
שער הדולר: ש"ח.
שווה פרוטה: אגורות.
זכר למחצית השקל: ש"ח.
פדיון הבן: ש"ח.
כתובת אשה: ש"ח.

מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

מחשבון המרת שערי מטבע

=
השער מעודכן ל: 20-06-2021
POWERED BY HAMARA

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 7718; Y2021: 1235; self: 7718