בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום רביעי י"ד חשון ה'תשפ"ב, 20-10-2021 למנינם 15:56, שעון קיץ


עלות השחר: 05:33,
הזריחה (הנץ החמה): 06:51
זמן השקיעה: 18:02,
צאת הכוכבים: 18:20 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 00:55:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:38
סוף זמן תפילה: 10:34
חצות היום: 12:26, חצות הלילה: 12:35

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה מברך אותך בברכה והצלחה!

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך , 8 פרוטות = ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"ד, חשון)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 14, Hebrew Month: 2, Hebrew Year: 5782

 זכרון קדושים ליום י"ד חשון ה'תשפ"ב 

79 שנה ל- רבי אברהם אלימלך הי"ד, האדמו"ר מסטולין קרלין ב"ר ישראל מסטולין
רבי יהודה ליואי זקנו שלהמהר"ל מפראג
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום ט"ו חשון ה'תשפ"ב 

רבי אברהם ישעיהו "החזון איש" ב"ר שמעיה
רבי ארייה לייב "בעל הייסורים" (תלמידו של האדמו"ר הזקן)
מתתיהו בן יוחנן כהן גדול
רבי יוסף משה ממז'בוז', בן רבי אברהם יהושע העשיל ה-"אוהב ישראל" מאפטא
רבי אלעזר קאליר אב"ד רכניץ "אור חדש"
1 שנה ל- זקן המקובלים רבי יעקב אסלאן אחרון שריד חכמי יהדות בבל בן חכם יעקב אסלן זצ”ל ומרת כתון ע”ה.
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום ט"ז חשון ה'תשפ"ב 

הרב אלעזר מנחם מן שך בן עזריאל
רבי שלמה קרליבך בן הרב ד"ר נפתלי (הרטוויג) קרליבך - בנו של הרב שלמה קרליבך מליבק
רבי שימעון זאב אורבוך אב"ד פראג חתן המהרש"ל
הרב אברהם צוקרמן בן נחמיה
רבי ישראל ניסן רוזנבוים בן האדמו"ר רבי דוד משה מקרעטשניף
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


תאריך עדכון אחרון: 20.10.2021 15:56. למנינם
1 ק"ג כסף: דולרים
שער הדולר: ש"ח.
שווה פרוטה: אגורות.
זכר למחצית השקל: ש"ח.
פדיון הבן: ש"ח.
כתובת אשה: ש"ח.

מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

מחשבון המרת שערי מטבע

=
השער מעודכן ל: 20-10-2021
POWERED BY HAMARA

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 8479; Y2021: 1996; self: 8479