בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום חמישי כ"א ניסן ה'תשע"ט, 25-04-2019 22:52, שעון קיץ


זמן הזריחה (הנץ החמה): 06:03
זמן השקיעה: 19:17
צאת הכוכבים: 19:35 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית: 01:06:10 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:21
סוף זמן תפילה: 10:27
חצות היום: 12:40

פסח כשר ושמח! שביעי של פסח - ו לעומר

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה: 0.05 ש.ח, 8 פרוטות = 0.4 ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום כ"א, ניסן)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

 זכרון קדושים ליום כא ניסן התשעט 

רבי דוד לייקס [לאה'קס] מ-באר בן רבי ישראל, מתלמידי רבי ישראל בעל שם טוב
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום כא ניסן התשעט 

רבי דוד לייקס [לאה'קס] מ-באר בן רבי ישראל, מתלמידי רבי ישראל בעל שם טוב
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


1 ק"ג כסף: $512.16 דולרים
שער הדולר: 3.68
שווה פרוטה: 0.05 ש.ח
זכר למחצית השקל: 18.09 ש.ח
פדיון הבן: 181.22 ש.ח
כתובת אשה: 1,809.36 ש.ח
מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 2816; Y2019: 644; self: 2816