בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום שני ט"ז אלול ה'תשע"ט, 16-09-2019 15:21, שעון קיץ


עלות השחר: 05:10, הזריחה (הנץ החמה): 06:28
זמן השקיעה: 18:46, צאת הכוכבים: 19:03 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:01:30 שעות, סוף זמן ק"ש הגר"א 09:32
סוף זמן תפילה: 10:34
חצות היום: 12:37, חצות הלילה: 12:45

סליחות לספרדים סגולת האר"י הקדוש לחודש אלול

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה: 0.04 ש.ח, 8 פרוטות = 0.32 ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום ט"ז, אלול)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

 זכרון קדושים ליום טז אלול התשעט 

רבי יצחק הכהן שפירא חותן מהר"ם מלובלין
רבי אברהם נפתלי צבי מוורמיזא בן רבי משה הלוי
רבי צבי דישקס מאופוטשנה מתלמידי פשיסחה
הרב יחיא שניאור, תלמיד חבר לבאבא-סאלי
הרב מסעוד יונה אדרעי, "שפת אמת"
הרב דוד לעזיז דנינו, ממקובלי מרוקו
הרב יהודה אביגדור נחום לנדא מסטריקוב
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום יז אלול התשעט 

סליחות לספרדים
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום יח אלול התשעט 

יום חי אלול לפי החסידות הוא יום טוב הנקרא "יום הולדת שני המאורות הגדולים"
321 שנה ליום לידת רבי ישראל בעש"ט - בן רבי אליעזר
274 שנה ליום הולדת הרבי הזקן, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי בן רבי ברוך פויזנר
רבי "עבדאלה סומך" - עובדיה אברהם יוסף סומך בן רבי אברהם יוסף יחזקאל, רבו של הבן איש חי, "זבחי צדק" ו-"חזון למועד"
רבי יהודה לוואי המהר"ל מפראג, בן רבי בצלאל
רבי יוסף קצנלנבויגן מאוסטילה בן רבי מרדכי מנשכיז
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


1 ק"ג כסף: $476.96 דולרים
שער הדולר: 3.61
שווה פרוטה: 0.04 ש.ח
זכר למחצית השקל: 16.53 ש.ח
פדיון הבן: 165.55 ש.ח
כתובת אשה: 1,652.95 ש.ח
מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 3575; Y2019: 1403; self: 3575