בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום ראשון כ"א שבט ה'תשפ"ב, 23-01-2022 למנינם 04:37,


עלות השחר: 05:21,
הזריחה (הנץ החמה): 06:42
זמן השקיעה: 17:06,
צאת הכוכבים: 17:24 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 00:52:00 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:18
סוף זמן תפילה: 10:10
חצות היום: 11:54, חצות הלילה: 12:03

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה מברך אותך בברכה והצלחה!

זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך , 8 פרוטות = ש.ח),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום כ"א, שבט)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 21, Hebrew Month: 5, Hebrew Year: 5782

 זכרון קדושים ליום כ"א שבט ה'תשפ"ב 

הרב משה גלאנטי - המג"ן בן רבי יהונתן גאלנטי
הרב יחיאל יהושע רבינוביץ האדמו"ר מביאלה בן רבי ירחמיאל צבי
רבי יעקב יצחק אלחנן מפשיסחא ב"ר ירחמיאל
הרב יהודה נבון בן רבי אפרים נבון
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום כ"ב שבט ה'תשפ"ב 

רבי מנחם מענדל מורגנטשרן ב"ר יהודה לייבוש - האדמו"ר מקוצק
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום כ"ג שבט ה'תשפ"ב 

רבי יהושע רוקח - ב"ר שלום, המהר"י מבעלזא
רבי מרדכי יפה מלעכאוויטש בן רבי נח יפה
99 שנה ל - רבי יעקב חיים ישראל רפאל בן רבי יצחק ושרה אלפייה
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל


תאריך עדכון אחרון: 23.01.2022 04:37. למנינם
1 ק"ג כסף: $ דולרים (זמן אמת)
שער הדולר: ש"ח. (בנק ישראל)
שווה פרוטה: אגורות.
זכר למחצית השקל: ש"ח.
פדיון הבן: ש"ח.
כתובת אשה: ש"ח.

מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 9294; Y2022: 180; self: 9294