תשמישי קדושה ויודאיקה בית מגילה מעור דמוי עץ עם מכסה מעץ (ללא מקל), לפורים. להשיג בגדלים שונים   - אזל  -
נויפלד יודאיקה, המקור לחפצי קודש ויודאיקה - The first Kodesh Shop.

בית מגילה מעץ
בית מגילה מעור דמוי עץ עם מכסה מעץ (ללא מקל), לפורים. להשיג בגדלים שונים - אזל -

-Cat. No'-571-מק"ט פריט-
בית מגילה מעץ בית מגילה מעור דמוי עץ עם מכסה מעץ (ללא מקל), לפורים. להשיג בגדלים שונים   - אזל  -

לחץ כאן להזמנה - Click Here To Order

צילום המוצרים: אלי כהן - מיסטר מדיה, להפיץ את הקול שלך לעולם!
Photographs by Eli Cohen - MisterMedia, Broadcast your voice to the world!

3489698 חיפושים למוצרי יהדות ותשמישי קדושה